onsdag 1 maj 2013

Hiv - alltid aktuellt


Under alla mina snart 20 år som sexualupplysare och sexualrådgivare har hiv aldrig fått så mycket uppmärksamhet som hösten 2012. Kulmen nåddes onekligen i och med att Jonas Gardells ”Torka aldrig tårar utan handskar” visats på SVT. Reaktionerna har varit många och starka och sällan har jag sett en sådan respons på ett tv-program från vänner och bekanta på Facebook men även från personer som vad jag vet inte arbetar eller har erfarenheter av hiv i övrigt. ”Torka aldrig tårar utan handskar” har uppenbarligen berört känslor som varje människa bär på, innerst inne.

Idag lever nästan 6 000 personer med hiv i vårt land, däribland många i sydvästra Skåne. Men det är i mångt och mycket människor som håller sin hemlighet väl förborgad, kanske av rädsla att avvisas, fördömas, diskrimineras eller förföljas. Ett fåtal personer lever öppet, även om jag antar att fler är öppna gentemot familj eller nära vänner än vad man kan veta. Men i allmänhet är hiv en osynlig infektion i Sverige idag. Tack vare effektiva och lättanvända läkemedel som förhindrar att viruset bryter ner kroppens immunförsvar lever allt fler med hiv, det är personer som liksom du arbetar, studerar, reser, umgås med vänner och släkt, har sex. Medicineringen av idag innebär att alla som bär på hiv kommer att leva i många år utan större hälsomässiga svårigheter.

Medicineringen innebär också att smittsamheten hos den som bär på hiv är extremt låg, så pass låg att vissa läkare, vetenskapsmän och politiker idag menar att det inte går att överföra smitta om behandlingen fungerar. Detta ställer krav på den som äter sina dagliga tabletter att sköta sin behandling väl, men det ställer även synen på infektionen på sin spets. Det är dags att attityden gentemot hiv förändras hos lagstiftare och allmänhet, inte minst i Sverige som flera gånger fått skarp kritik från FN för att man tillämpar en oproportionerligt hård lagstiftning på den som bär hiv och som t.ex. inte upplyst om sin infektion.

Det som intressant är att en infektion som hiv, och kanske just i särklass hiv, väcker ofta irrationella rädslor, vilket den framlidna författaren Susan Sontag beskrivit redan 1988 i boken ”Aids och dess metaforer”. Den sexuella överföringen av viruset döms fortfarande hårt, och det finns alltjämt en uppfattning att den som fått hiv själv förvållat sin smitta. Sjukdomar som förs över sexuellt har historiskt sett ofta behäftats med skuld och gett upphov till absurda föreställningar om överföring på annat sätt än det sexuella på t.ex. allmän plats. Som rådgivare ser jag fortfarande idag att människor frågar om hiv smittar via bestick, dricksglas eller offentliga toaletter (men som tur är har kunskapen ändå ökat markant sedan 1980-talet!).

Hiv är också en i allra högsta grad politisk fråga. Få känner till att USA hade ett inreseförbud för personer med hiv mellan åren 1992 och 2010. Även Kina hade tills nyligen ett inreseförbud och fortfarande finns det närmare 50 länder i världen, däribland Ryssland och Egypten, som kan vägra inresa för den bär på hiv. Många fler länder nekar den som lever med hiv tillstånd att bosätta sig eller arbeta. Det finns inga som helst positiva effekter på smittspridning genom dylika åtgärder, men fördomarna kvarlever.

Att sexualiteten alltid varit föremål för restriktioner, kontroll och fördömanden är inget nytt. Infektioner som hiv (och inom en snar framtid kanske tyvärr också gonorré, som dessvärre tycks utveckla resistens mot tillgänglig antibiotika), väcker lätt förkastelsedomar som ”bögpest” eller anklagelser om drogmissbruk, raserade familjeliv eller ett totalt hot mot vår civilisation. T.ex. invandring från fattigare länder kan bli projektionsytan för våra fördomar och rädslor.

Jag hoppas innerligt att varken jag eller någon annan ska behöva uppleva den hysteri som präglat samhället under 1980-talet och jag håller tummarna för att gonorrén inte ska vrida klockan tillbaka. Se gärna den dokumentär som sänds på måndag kväll (29 okt) på SVT för att få en inblick i hur det såg ut. Och för dig som missat ”Torka aldrig tårar utan handskar” – den ger dig ett nära och personligt perspektiv på hiv, från en värld och en tid som kanske just du varit en del av. För det handlar faktiskt om människor av kött och blod, som du och jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar