onsdag 1 maj 2013

Sex, drugs & rock´n´roll


I samband med det senaste presidentvalet i USA i fjol har det även hållits en rad folkomröstningar i flera delstater. Bland annat fick väljarna i Oregon, Colorado och Washington ta ställning till huruvida man ska legalisera marijuana eller ej. Det blev fritt fram för en legalisering i Colorado och Washington.

Marijuana, som utvinns ur bladen på växten cannabis sativa, har tillsammans med hasch, som utvinns ur växtens kåda, traditionellt ansetts vara en av de droger som påverkar sexualiteten på ett positivt sätt. För mig som socialarbetare och sexolog förenas här två spännande världar – bruket av rusmedel och sexualiteten – och jag har lärt mig mycket om människan som väsen genom att studera dessa fält i förening. Jag genomförde min socialarbetarpraktik i en s.k. ”shooting gallery”, eller ”Konsumraum” som det heter på tyska, i Frankfurt på 90-talet (en plats där missbrukare injicerar sin drog under renare, säkrare och mer kontrollerade former, bl.a. med läkare och socialarbetare som övervakar det hela), och har sedan dess arbetat med missbruksvård under några år. Det är först flera år senare som jag insåg att sexualiteten har varit påtagligt frånvarande i samtalet med klienten, samtidigt som det paradoxalt varit så tydligt att sex och relationer är en fråga en missbrukare behöver förhålla sig till. Senare har jag fått förmånen att lära mig mer om missbrukares egna frågor runt sexualitet och relationer, och har även utbildat personal på svenska behandlingshem i att möta frågorna. Sexualitet är ett område omgärdat av tystnad i missbruksvården.

Det finns åtminstone två spår inom detta fält: dels föreställningar om drogers påverkan på lust och relationer, dels drogers konsekvenser för lust och relationer. När det gäller det första spåret har människan i alla tider och i alla kulturer odlat föreställningar om att sexuell förmåga och njutning kan ökas eller maximeras med hjälp av allehanda droger. Man har t.ex. trott sig göra partnern mera lättillgänglig genom att bjuda denne på en drog. Faktum är att en positiv påverkan på sexualitet upplevs ofta när forskare i studier ställer frågan till den som använder olika preparat. Afrodisiaka, lustförhöjande medel, är en hel vetenskap i vissa kulturer, där växter som t.ex. alruna eller spikklubba står i centrum. I vår egen del av världen är alkohol den oftast använda (legala) drogen i syfte att inverka på sexualitet och njutning.

Farmakologiskt sett har alkohol ingen positiv påverkan på sexualitet, men föreställningar om att alkohol löser upp sexuella hämningar uppfattas ofta av den som tar ett glas vin eller två innan utgång. En del tror även att alkohol förhöjer sexuell upphetsning. Men förväntningarna styrs främst av sociala och kulturella föreställningar: vi har lärt oss att uppfatta sådant som andra har sagt att vi kan uppfatta när vi dricker. Det blir som en självuppfyllande profetia. Och visst kan det bli enklare att ragga med några öl i kroppen. Exempelvis kvinnor anses traditionellt bli mer lättillgängliga, men kanske handlar det mer om ansvarsfrågan? Vi kan ta ut svängarna lite mer när alkohol bedövar och vi kan skylla på att ”jag var full” dagen därpå, när eftertankens kranka blekhet hälsar på…

Illegala droger, som amfetamin, kan likaså ge en uppfattning om förhöjd lust, intensivare orgasm och utlösning eller större mod att prova på sexuella praktiker som man annars inte vågar prova. Men drogen kan även hämma en sexuellt och framför allt sker det en frånkoppling av känslor. Och det är här som det andra spåret, drogers konsekvenser för sexualitet och relationer, inträder.

Personer som missbrukat amfetamin finner det oerhört svårt att konfronteras med känslor då man börjat leva rent. Frågor som ”duger jag”, ”hur närmar jag mig en kvinna/man” eller ”kommer jag att kunna få stånd igen” blir till stora, existentiella frågeställningar. Opiater, som heroin eller metadon, stänger snarast av sexualiteten helt, och här kan återinträdet av lust och sexuella känslor bli en stor tröskel att ta sig igenom, parallellt med att hitta till ett drogfritt liv i allmänhet (kanske även med en infektion i kroppen, som hepatit eller hiv, så som en konsekvens av missbruket). Många missbrukare beskriver sin första tid utan drogen som att vara oskuld eller tonåring på nytt. Samtidigt har man många negativa erfarenheter kopplade till sexualitet att behöva arbeta med, som prostitution eller övergrepp.

Cannabis har aldrig blivit någon ”sexdrog” i Sverige, till skillnad från USA där den i viss mån anses förhöja sexuellt intresse och njutning. Kanske beror detta på våra länders olika syn på sexualitet, sex och relationer. Någon folkomröstning om en legalisering här i Sverige lär aldrig bli aktuell men även här frodas ett intresse för drogers påverkan på sexualiteten, ofta subtilt och dolt under ytan. Det räcker att besöka några flitigt använda forum på nätet för att se vad som rör sig i människors huvuden. För mig blir den gömda diskussionen, i kombination med de frågor som rör sig i många människors huvuden, en intäkt för att vi såväl privat som professionellt behöver titta på detta område och tala mer om det som pyr under ytan. Kanske för att få trollen att spricka i ljuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar