onsdag 1 maj 2013

Fejkad kommunikation


Fejkad orgasm. Det är vad en sexolog kommer att tänka på när det är dags att röja bland gamla papper. Mitt i städningen mindes jag en vetenskaplig artikel som studerade fenomenet fejkad orgasm. Så jag letade upp den och tänkte här redogöra för huvuddragen i den. Det är en artikel där allvar möter en trilskande vilja att skratta, där ett normativt sexuellt spel i (heterosexuella) förhållanden sätts under starkt ljus.

Bakgrunden till artikeln är ett vid det laget 20 år gammalt råd från ett glättigt magasin om att kvinnor ska fejka när de känner sig trötta eller för distraherade för att koncentrera sig på njutning vid sex. Rådgivaren talar om att en fejkad orgasm är enda sättet att förhålla sig sjyst gentemot en manlig partner som ansträngt sig så för att tillfredsställa henne. Samtidigt talas det inte om hur kvinnan ska fejka orgasmen, nu när hon förväntas vara snäll och belöna sin hårt arbetande partner. Kanske är det något hon bara ska kunna?

Forskarna grundar artikeln på intervjuer med både kvinnor och män. Här utkristalliseras två spår i intervjupersonernas berättelser. Kvinnor talar om kärlek och monogami. Stabilitet i förhållandet uppfattas vara viktigare än sexuell njutning. För männen ligger istället teknik och arbete i fokus. Kvinnor görs till passiva mottagare av mäns åtrå, män bedriver sex med (eller på) kvinnor, och tystnaden från kvinnans sida tolkas som samtycke. Männen blir till mekaniker och operatörer i ett, där kvinnans kropp hanteras som vilken maskin som helst, som ska styras och behandlas på ett givet sätt i syfte att uppnå en effekt. Ungefär som att släppa kopplingen och trycka på gaspedalen för att få en bil att rulla, tänker jag.

I detta resonemang, där kvinnan och mannen blir till varandras motpoler, likt lejonet och lejontämjaren, står kvinnan inför ett dilemma. Hon förväntas få en orgasm och njuta sexuellt, samtidigt måste hon bekräfta mannens skicklighet och förmåga att skänka henne en. I det behöver hon ”bevisa” sin orgasm, som till skillnad från mannens kräver annan synlig evidens. Vad är då mer effektivt och tydligt än ljud? Visst kommer ni ihåg den berömda restaurangscenen i filmen ”Harry möter Sally”? Ungefär så kan svaret på frågan om hur fejkandet ska gå till besvaras…

Kontentan är att en fejkad orgasm invaggar den manliga partnern i en känsla av att vara duktig och kunnig, och relationen, som ju är så viktig för den kvinnliga partnern, kan hållas ihop ett tag till. Man uppnår annorlunda uttryckt ett slags win-win-position. Eller inte. För där frodas även en känsla av dåligt samvete hos kvinnan som fejkar och en känsla av att vara en dålig älskare hos mannen som inte lyckas få kvinnan att komma. Här föds föreställningen om kvinnans sexualitet som gåtfull och obegriplig. Eller än värre, tänk om det finns andra sätt för en kvinna att njuta sexuellt på, sätt som hon uppfattar som skönare, sätt som inte förutsätter en man…? Hemska tanke!

Så vad är det intressanta med fejkade orgasmer för en sexolog? Mycket av de råd vi ger kretsar kring kommunikation. Tala med varandra, tala om för varandra vad ni vill så löser sig problemet. Men är det möjligt att kommunicera om sex, även om vi alla övervunnit eventuella känslor av skam och pinsamhet? Författarna till artikeln menar att det kan vara svårt, eftersom en relation sällan bygger på jämlikhet i bemärkelsen lika stor makt att ställa krav. Dessutom lever vi ofta i en norm, där relationen och sexualiteten så som den ser ut tas för given. Vad finns där då att diskutera eller ifrågasätta? Hur många är ens medvetna om att en (heterosexuell) relation till väsentliga delar bygger på ett spel (för gallerierna, eller rättare sagt partnern)? Vi är alla mer fast i våra föreställningar än vi tror och det är de vi behöver medvetandegöra och skärskåda innan vi kan uppnå ett läge där du som läser detta kan börja närma dig en mer frigjord sexualitet.

(Källa: Roberts, C et al, 1995. FAKING IT. The story of ”Ooh”! Women’s Studies International Forum, Vol. 18, Nos. 5/6, pp. X3-532.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar