tisdag 30 april 2013

Sexuella ord och sexuellt välbefinnande


Kommunikation i sex och relationer förutsätter en förmåga att förmedla sina önskningar, tankar eller känslor. Det kan handla om att uttrycka sig med och uppfatta icke-verbala signaler, som beröring, dofter eller kroppsspråk. Man kan kommunicera indirekt genom att tillsammans lyssna på musik eller uppleva konst, vi kan vi rita små teckningar till varandra eller säga det med blommor. En stor och betydlig del av vår kommunikation äger rum under ytan, i form av subtil, knappt märkbar kommunikation. Kanske spelar även våra föreställningar en roll för hur vi kommunicerar – det inlärda, det man ”bara vet” genom magkänslan och med hjälp av förnuftet. För att kommunikationen ska fungera krävs dels att våra sinnen kan uppfatta signalerna och att vi något så när uppfattar kommunikationen på liknande sätt. Dels krävs det att vi kan och vet hur vi ska kommunicera för egen del. Vi behöver alltså ett språk. Här kan skillnader i kulturellt och socialt betingade uppfattningar spela oss ett och annat spratt. Det är här vi lär oss vissa saker medan andra förblir vita kunskapsfläckar.

Den kanske tydligaste formen för kommunikationen är vårt verbala språk. De ord vi använder, de betydelser vi både lägger i och läser in i olika uttryck, de meningar vi bygger är länken till förmedling av känslor, tankar, önskningar eller lust. Otaliga är t.ex. de musikstycken som behandlar kärleken, men färre är de som tar upp sex och lust. Det är ett intressant faktum att det uttalat sexuella språket ofta uppfattas som laddat, icke-rumsrent, rentav som vulgärt. Samtidigt kan språket och de ord som ingår häri vara nyckeln till att minska bekymren i samlivet, öka spänningen och lusten, tydliggöra längtan och strävan, bli den där kryddan i sexlivet som så många efterlyser. Kort sagt, det sexuella språket – de ”runda” orden – är en del av vägen till ett sexuellt välbefinnande!

Kåt är ett uttalat sexuellt ord. Ingen kan idag ta miste på vad ordet betyder – man är sexuellt upphetsad, eller som Svenska Akademins ordlista förklarar det: sexuellt lysten, kättjefull. Det finns något vilt och okontrollerbart i ordets innebörd, något vanvettigt, frenetiskt, galet. Man vill ha sex, helst här och nu. Enligt Svensk Etymologisk Ordbok på nätet betyder kåt även yr, yster, ostadig. I fornsvenskan var man glad, livlig, frodig, lättsinnig när man var kåt. Så häftigt! När sa du senast till en partner att du är kåt?

Även orden fitta – våt ängsmark, fuktig strand – eller kuk – utväxt på trädstam – har en språklig historia. Båda orden visar att det finns ett samband mellan att vara en sexuell varelse och naturen. Smaka på orden! Hur känns det i kroppen, egentligen, innerst inne, när du har det på tungan vid denna blomstertid som nu?

Naturligtvis är det sexuella språket i likhet med sexualiteten i allmänhet påverkat av vår sociala hemvist. Alla har vi kanske våra egna ”hus-ord” på könsorgan eller sexuella handlingar. Ord som vänner från andra landsändor eller länder inte förstår. I Skåne kan vi vara stolta över att ordet snippa, ett hittills rätt så framgångsrikt försök att ge flickor och kvinnor ett namn på sitt kön, då snippa tycks språkvetenskapligt sett ha sitt ursprung här. Idag finns ordet med i Svenska Akademins ordlista med betydelsen ”(lanserat ord för) kvinnans könsorgan”.

Att vi numera har ordet snippa i vår vokabulär har i allra högsta grad ett samband till ett ökat sexuellt välbefinnande. Detta genom att ordet erkänner och benämner flickors sexualitet och kön där det verbala språket fortfarande är sexistiskt och inte jämställt. Snippa blir ett sätt att förebygga framtida sexuella svårigheter när det görs till ett lika självklart och precist ord för flickors kön som pojkars ”snopp” är. För medan pojkar tidigt får ett ord på sitt kön, och därigenom en bekräftelse på sin kropp, sin lust och sina framtida valmöjligheter, höljs flickors sexualitet i dunkel. Detta om något är ett argument för att det skånska ordet snippa har en stor betydelse för sexuell hälsa. Ett enda ord, en del av det språk vi använder, blir ett sätt att kommunicera sin sexualitet, dess integritet och dess möjligheter, med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar