tisdag 30 april 2013

Cancer och sexualitet


Minns ni den amerikanska TV-serien ”The big C” om Cathy som drabbas av en elakartad cancertyp och som försöker att hantera sitt liv, familjen, relationen, sexualiteten? Serien tillhör en av mina favoriter under senare år, inte för dess kanske något väl orealistiskt koncentrerade händelseförlopp utan att för att den är en i raden av flera uppmärksammade serier som närmar sig våra möjligen två största tabuämnen: död och sexualitet. Jag tänkte i detta inlägg titta på seriens huvudfråga, cancer, och studera den i relation till sexualitet genom att dela med mig av en något bearbetad text som jag skrivit för RFSU för ett par år sedan (med faktabakgrund i Hulter, B. (2010) Onkosexologi – maligna sjukdomar och sexuell problematik i P O Lundberg & L Löfgren-Mårtenson).

Att få en cancerdiagnos drabbar uppskattningsvis 50 000 människor varje år i Sverige. Det är obestridligen en diagnos som påverkar både den som får den och hennes partners. Förutom att själva diagnosen oftast uppfattas som ett allvarligt hot med risk för en smärtsam sjukdom eller död innebär även behandlingen en betydande påverkan på hälsa och välbefinnande. Sexualiteten berörs här i allra högsta grad och redan de vanligaste cancerformerna drabbar kroppsdelar som traditionellt förknippas med sexualitet: bröst och prostatakörtel.

Cancer kan drabba andra erogena zoner. Hit räknas exempelvis analområdet och ändtarmen genom cancer i tjocktarm eller bäckenbottnen genom cancer i urinblåsa. Även fortplantningsorganen kan angripas genom cancer i livmoder eller testiklar. Därtill kan en rad andra cancerformer direkt påverka sexualiteten. En tumör kan t.ex. förhindra blodflödet i blodbanor eller trycka mot nerver med påverkan på sexuell förmåga eller känslighet. Synliga tecken på cancer kan uppfattas som obehagliga eller ge upphov till känslan av att vara mindre attraktiv.

Vidare kan behandling mot cancer innebära en rad biverkningar. Hit räknas illamående, trötthet, smärta, kroppsliga förändringar och ändrade hormonnivåer. Allt detta kan inverka negativt på sexualiteten och lusten. Lubrikationen (vätan i slidan vid sexuell upphetsning) och erektionen (stånd i penis och klitoris) kan därigenom försämras eller utebli helt, med exempelvis svårigheter att utföra ett samlag. Att fertiliteten (förmågan att få barn) kan påverkas av cancer, men också behandlingen mot den, kan i sin tur också påverka lusten.

Det finns en mängd olika förhållningssätt hos den som drabbas till sjukdomen. Många avstår helt från alla typer av sex eller beröring och närhet medan andra kan ha mycket mer sex än tidigare, kanske mot bakgrund av uppfattningen att ens tid är utmätt. Lusten kan alltså dämpas men intresset för sex kan även öka, åtminstone i vissa skeden av cancersjukdomen. En del omvärderar sitt liv och kommer på så sätt närmare en partner eller sig själv. En framgångsrik behandling kan innebära en återgång till ett tidigare praktiserat – och önskat – sexliv, medan en del väljer att avstå från sexualitet och intimitet helt och hållet i livets slutskede. Många förändrar som följd av cancer sitt sexuella uttryck till att innehålla mer beröring, smeksex och närhet, snarare än fokusera på samlag.

Ett viktigt steg i att bearbeta, förstå och hantera sin situation som cancerpatient är att tala med partners, anhöriga och professionella om sexualitet. I ett tidigare inlägg berörde jag svårigheten att i vården ta upp frågor som rör sexualitet, men faktum är att både patienter och personal är positivt inställda till att ge frågan utrymme. Så ta chansen!

För att fortsätta att kunna njuta av sexualitet är tipset att planera sin tid och vara noga med vila. Att utforska nya sätt att njuta av sex kan vara en hjälp att behålla lusten och njutningen även om kroppen förändras eller måendet skiftar. Stimulering på vissa platser på kroppen, den sexteknik som begränsas minst eller känns mest näraliggande beroende på situationen, eller närhet, kroppskontakt, massage och smekningar kan bli ett betydelsefullt njutningsmoment.

Hjälpmedel som kan underlätta sexuell njutning är pubisringar, implantat i penis, läkemedel som Viagra, Cialis eller Levitra, eller vakuumpumpar för att upprätthålla stånd. Vidare vill jag tipsa om östrogengel för att motverka torrhet i slidan samt glidmedel, vibratorer och andra sexhjälpmedel.

Det finns en poäng i att tänka i nya banor och söka efter nya sätt att njuta sexuellt när sjukdomen är ett faktum. Det hjälper till att hålla kvar förmågan att njuta av sex och beröring i de svåra stunderna. Förhoppningsvis med en läkande effekt som grädde på moset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar