måndag 2 april 2012

Mindmapping

Just nu är jag i full färd med att förbereda mig för systematisk sökning av tidigare forskning inom mitt avhandlingsområde. En uppgift är att skapa en s.k. mindmap där jag listar så många tänkbara områden och sökord som möjligt. Att söka forskning är en grannlaga uppgift, där en rad faktorer måste beaktas, som vilken eller vilka databaser som är relevanta, vilka sökord ska jag använda, hur breddar eller smalnar jag av sökorden (detta betyder att ett sökord, t.ex. skola, kan ha under-sökord, som elev, lärare, lektion, eller över-sökord, som utbildning eller pedagogik) och hur kan jag bilda block med olika grupper av sökord (blocken innehåller sökord inom ett visst ämne, i mitt fall t.ex. sexualundervisning och intellektuella funktionsnedsättningar). Blocken kombineras därefter i sökningen för att maximera chansen att få de bästa, mest relevanta, träffarna. Det gäller sedan även att få fram ett "lämpligt" antal träffar: inte 10 men inte heller 10 000... En smärre utmaning är att tänka i synonymer, ju fler desto bättre. En annan att stänga av sin tidigare kunskap och försöka att tänka så som databaserna är uppbyggda. Ett exempel är att det ibland kan bli förvirrande sammanblandning av sådant som kan placeras under sökbegreppet kön respektive sexuell orientering i hur sökorden är sammanlänkade. Kön (främst biologiskt, men också socialt) och sexuell orientering i sig behöver verkligen inte ha med varandra att göra, däremot könsroller och samhällets syn på olika sexuella identiteter. Även våra databasers uppbyggnad är helt klart resultatet av en heteronormativ värld.

Här delar jag med mig av min mindmap so far, innan seminariebehandling på onsdag. Det är lite av ett detektivarbete och jag misstänker starkt att jag kommer att komma på flera nya sökord innan onsdag :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar